System Windows 10 zawiera więcej aplikacji niż Windows 7, a te aplikacje nie są popularne. Microsoft w końcu przestał wymuszać na użytkownikach niepotrzebne gry, takie jak Candy Crush, ale to nie znaczy, że aplikacje giełdowe znikną.

Write comment (0 Comments)

 Skrypty wsadowe są całkiem dobrym sposobem uruchamiania poleceń wiersza poleceń, szczególnie jeśli potrzebujesz zaplanowanego zadania do ich uruchomienia.

Oczywiście skrypt wsadowy jest również używany w inny sposób, a jeśli istnieje przeszkoda lub ograniczenie oprogramowania, które uniemożliwia korzystanie z pliku BAT, można przekonwertować skrypt BAT na EXE.

Write comment (0 Comments)