Visual Studio Code to nowy wybór narzędzia, które łączy prostotę edytora kodu z tym, czego potrzebują programiści w podstawowym cyklu edycji-kompilacji-debugowania.
Program posiada rozbudowane funkcje,podświetlanie składni i autouzupełnianie, które zapewnia inteligentne uzupełnienia na podstawie typów zmiennych, definicji funkcji i importowanych modułów.
Edytor Visual Studio znajduje się w sklepie Snap.
Aby to uruchomić, przejdź do naszego samouczka na temat włączania Snapd . Następnie, po uruchomieniu, wprowadź poniższe polecenie, aby zainstalować program.

 

 

  sudo snap install vscode --classic 

Po instalacji stwórz alias żeby było prościej uruchamiać:

sudo snap alias vscode vs

Stwórz dowiązanie symboliczne (skrót) do /usr/bin

sudo ln -s /snap/bin/vs /usr/bin/vs

teraz Microsoft Visual Studio możesz uruchomić w terminalu za pomoca polecenia "vs".

vs

aby dodać ten edytor jako domyślny w kliencie FTP Filezilla ,wejdż uruchom Filezille ,wejdż w Ustawienia > Edycja pliku > zaznacz "Używaj własnego edytora" i wpisz ścieżke

/usr/bin/vs

zaznacz dodatkowo "zawsze używaj domyślnego edytora plików'.

Comments powered by CComment