Celem jest zainstalowanie sterowników NVIDIA na Ubuntu 18.04 Bionic Beaver Linux. Ten artykuł omówi trzy metody instalacji sterownika Nvidii w następującej kolejności:

 • Instalacja z rezpozytorium Ubuntu
 • Instalacja z PPA sterowników Nvidi w wersji Beta
 • Instalacja sterowników z instalatora Nvidi
 

Instalacja z rezpozytorium Ubuntu

Pierwsza metoda jest najłatwiejsza do wykonania i większość przypadków jest zalecana.
Najpierw określ model karty graficznej i zalecany sterownik. Aby to zrobić, wykonaj polecenie:

$ ubuntu-drivers devices
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00001180sv00001458sd0000353Cbc03sc00i00
vendor  : NVIDIA Corporation
model  : GP106 [GeForce GTX 1060 6GB]
driver  : nvidia-304 - distro non-free
driver  : nvidia-340 - distro non-free
driver  : nvidia-390 - distro non-free recommended
driver  : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin

== cpu-microcode.py ==
driver  : intel-microcode - distro free

Jeśli mamy zainstalowane starsze sterowniki odinstalowywujemy je:

sudo apt-get purge nvidia*

następnie instalujemy zalecane sterowniki:

$ sudo ubuntu-drivers autoinstall

Alternatywnie zainstaluj sterownik za pomocą polecenia apt. Na przykład:

$ sudo apt install nvidia-340

 Po instalacji zrestartuj system.

Instalacja najnowszych sterowników w wersji Beta z PPA

Dodajemy rezpozytorium sterowników Nvidi:

$ sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
$ sudo apt update

 teraz sprawdzamy karte graficzną i dostępne sterowniki:

$ ubuntu-drivers devices
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00001C03sv00001043sd000085ABbc03sc00i00
vendor  : NVIDIA Corporation
model  : GP106 [GeForce GTX 1060 6GB]
driver  : nvidia-driver-390 - third-party free
driver  : nvidia-driver-410 - third-party free recommended
driver  : nvidia-driver-396 - third-party free
driver  : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin

Odinstalowujemy stare sterowniki jeśli je mamy zainstalowane:

sudo apt-get purge nvidia*

A następnie instalujemy nowsze sterowniki dostępne w wersji 410,aby je zainstalować:

$sudo apt install nvidia-driver-410

Po instalacji zrestartuj komputer.

Instalacja sterowników za pomocą oficjalnego instalatora ze strony Nvidii

Identyfikacja karty:

$ lshw -numeric -C display
#lub inne polecenie
$ lspci -vnn | grep VGA

Pobieramy sterownik odpowiedni dla kary w systemie linux i pobieramy go na dysk.

Wchodzimy do katalogu z pobranym sterownikiem,najczęsciej /home/użytkownik/Pobrane i sprawdzamy

$ ls | grep NVIDIA
NVIDIA-Linux-x86_64-410.73.bin

Teraz instalujemy zależności

$ sudo dpkg --add-architecture i386
$ sudo apt update
$ sudo apt install build-essential libc6:i386

 Następnym krokiem jest wyłączenie domyślnego sterownika Nouveau Nvidia.

$ sudo bash -c "echo blacklist nouveau > /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia-nouveau.conf"
$ sudo bash -c "echo options nouveau modeset=0 >> /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia-nouveau.conf"

Jeśli mamy zainstalowane starsze sterowniki odinstalowywujemy je

sudo apt-get purge nvidia*

Sprawdzamy czy sterownik noveou został dodany do blacklisty modułów:

$ cat /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia-nouveau.conf
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0

 Nastepnie wydajemy komende aby przy uruchamianiu systemu moduł noveau nie był ładowany:

$ sudo update-initramfs -u

 restartujemy komputer i następnie po ponownym uruchomieniu systemu wyłączemy środowisko graficzne i przechodzimy do konsoli:

$ sudo telinit 3

 Teraz logujemy sie do konsoli:

Wciśnij CTRL + ALT + F1 i logujemy sie login,hasło ,przechodzimy gdzie mamy zapisane sterownik z instalatorem,najczęściej w katalogu domowym w Pobrane cd /home/twoja_nazwa_uzytkownika/Pobrane

wydajemy polecenie instalacji:

$ sudo bash NVIDIA-Linux-x86_64-410.73.bin

 Akceptujemy licencje,klikamy Enter w razie pytań instalatora ,po ukończeniu instalacji restartujemy komputer

sudo reboot

 sterowniki zainstalowane.

 

 

 

 

Comments powered by CComment